Thời gian mở cửa

Thời gian mở cửa

Cáp treo Đầm Nhật Nguyệt
  Thời gian mở cửa Thời gian bán vé
Ngày thường 10:30—16:00 10:00—15:30
Ngày cuối tuần 10:00—16:30 09:30—16:00
Ghi chú
  1. Để đáp ứng nhu cầu hoạt động lớn (như Lễ hoa anh đào), có thể kéo dài thời gian mở cửa. Hoặc do yếu tố thời tiết, mất điện, bảo dưỡng kiểm tra hệ thống v.v…, cũng sẽ điều chỉnh thời gian mở cửa. Nếu thời gian mở cửa có thay đổi sẽ thông báo tại hiện trường hoặc trên trang web làm chủ.
  2. Trên nguyên tắc, thứ tư đầu tiên hàng tháng, là ngày bảo dưỡng ngừng hoạt động cáp treo, tạm ngừng mở cửa hoạt động. Nếu do nhu cầu bảo dưỡng lớn theo quý năm, sẽ tăng ngày tạm ngừng theo thông báo.
  3. Thời gian mở cửa bãi đỗ xe : 09:00 ~ 18:00◎Nghiêm cấm đỗ xe qua đêm, nếu đỗ xe quá thời gian (quá 12 giờ đêm) thu thêm phí đỗ muộn 500 Đài tệ.
Công viên văn hóa Cửu Tộc
  Thời gian mở cửa Thời gian bán vé
Ngày thường 09:30—17:00 09:30—15:00
Ngày cuối tuần 09:30—17:30 09:30—15:00