บริการของสถานี

บริการของสถานี

สถานีกระเช้าลอยฟ้ามีอะไรบ้าง?
สถานีกระเช้าลอยฟ้าสุริยันจันทรามีลานจอดรถให้นักท่องเที่ยวใช้จอดรถ ตัวอาคารสถานีสูง 4 ขั้น รูปลักษณ์ภายนอกเป็นรูปทรงกลมงามสง่า ที่ให้ความรู้สึกร่วมสมัย เป็นอาคารที่สัญลักษณ์ของริมทะเลสาบสริยันจันทรา บริเวณชั้น 1 ของอาคารสถานี เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับพักผ่อน ที่ชั้น 2 เป็นบริเวณให้บริการของสถานี เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เคาน์เตอร์บริการและจุดจำหน่ายบัตรโดยสารล้วนอยู่ที่ชั้นนี้ และยังเป็นชั้นที่เชื่อมต่อกับที่จอดรถ ที่ชั้น 3 เป็นชานชาลาให้ผู้โดยสารขึ้น-ลงกระเช้าลอยฟ้า และห้องสำนักงานของสถานี

ในแต่ละชั้นมีบันไดและทางลาดเอียงเชื่อมต่อกัน อีกทั้งยังมีลิฟท์ คอยให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก
ทางเดินเลียบทะเลสาบเป็นทางเดินยอดนิยมที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนอีต๋าเส้ากับบริเวณรูปปั้นหินกบเก้าตัวซ้อนกัน และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นที่หยุดพักชมทิวทัศน์ของทะเลสาบสุริยันจันทราอีกด้วย

สถานีกระเช้าลอยฟ้าหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่าที่อยู่ปลายทางอีกด้านหนึ่งของกระเช้าลอยฟ้าทะเลสาบสุริยันจันทรานั้น เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเชื่อมต่อกับอาคารกวนซันของหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า เป็นอาคารสูงโปร่ง ที่บริเวณชั้น 2 เป็นชานชาลาขึ้น-ลงกระเช้าลอยฟ้า บริเวณชั้นหนึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะให้นักท่องเที่ยวเดินวนเพื่อนั่งกระเช้าลอยฟ้ากลับ มีร้านขายของที่ระลึกให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่โดยสารกระเช้าลอยฟ้าแต่ไม่เข้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ให้ได้เลือกซื้อก่อนที่จะเดินทางกลับ
ข้อมูลที่จอดรถ
ความจุของที่จอดรถ: สามารถจอดรถบัสได้ 28 คัน จอดรถยนต์ได้ 381 คัน
เวลาที่เปิดให้บริการที่จอดรถ: 09:00-18:00 น.
ค่าทำความสะอาดที่จอดรถ: รถบัสและรถยนต์ส่วนตัว 100 เหรียญไต้หวัน/ รถจักรยานยนต์ 20 เหรียญไต้หวัน
หมายเหตุ:
  1. ที่จอดรถเปิดให้บริการตามเวลาทำการของกระเช้าลอยฟ้าในวันนั้นเท่านั้น เวลาอื่นที่นอกเหนือจากนี้จะไม่เปิดให้บริการ
  2. สำหรับผู้ที่จอดรถข้ามคืนหรือเกินเวลาที่กำหนด (เกินเวลาเที่ยงคืน) จะต้องเสียค่าจอดรถเพิ่ม 500 เหรียญไต้หวัน
  3. ค่าทำความสะอาดที่จอดรถเป็นค่าบำรุงรักษาสถานที่ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อตัวรถและชิ้นส่วนของรถ รวมถึงสิ่งของที่อยู่ในรถ สิ่งของที่มีค่ากรุณานำติดตัวไปด้วย อย่าทิ้งไว้ภายในรถ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านอาหารคริสตัล ร้านค้าคริสตัล: ตั้งอยู่ชั้น 2 บริเวณทางขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้บริการอาหารกลางวันที่ปรุงอย่างพิถีพิถัน ชาและกาแฟยามบ่าย เป็นร้านอาหารแบบเปิด ที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรับประทานอาหารไปพร้อมๆ กับชมทิวทัศน์ของทะเลสาบ บริเวณข้างๆ มีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเลือกซื้อของที่ระลึก ยังมีถนนและร้านค้าบริเวณชั้นหนึ่งของสถานีกระเช้าลอยฟ้าด้านหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อของฝากประจำท้องถิ่นจากที่นี่