เวลาทำการ

เวลาทำการ

สถานีกระเช้าลอยฟ้าทะเลสาบสุริยันจันทรา
  เวลาเปิดให้บริการ เวลาเปิดขายบัตร
วันธรรมดา 10:30—16:00 10:00—15:30
วันหยุด 10:00—16:30 09:30—16:00
หมายเหตุ
  1. ในกรณีที่จำเป็นต้องรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ (เช่นเทศกาลดอกซากุระ) อาจขยายเวลาเปิดให้บริการ หรือในสภาวะเนื่องจากสภาพอากาศ ไฟฟ้าดับ หรือทำการซ่อมบำรุงระบบเครื่องเป็นต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ กรุณาดูจากประกาศไว้ที่ด้านหน้าสถานีหรือประกาศในเว็บไซต์เป็นหลัก
  2. โดยทั่วไปกระเช้าลอยฟ้าจะปิดซ่อมบำรุงทุกวันพุธที่หนึ่งของเดือน หยุดให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ประจำปี แล้วจะทำการประกาศให้ทราบถึงวันที่ปิดให้บริการชั่วคราวนั้น
  3. เวลาเปิดให้บริการที่จอดรถ : 09:00 ~ 18:00◎ห้ามจอดรถทิ้งไว้ข้ามคืน หากจอดรถเกินเวลาที่กำหนด (เลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้ว) ต้องเสียค่าจอดรถเพิ่ม 500 เหรียญไต้หวัน
หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า
  เวลาเปิดให้เข้าชม เวลาเปิดขายบัตร
วันธรรมดา 09:30—17:00 09:30—15:00
วันหยุด 09:30—17:30 09:30—15:00