ตารางราคาบัตร

ตารางราคาบัตร

กระเช้าลอยฟ้าทะเลสาบสุริยันจันทรา
วันที่แก้ไข: 1 ธันวาคม 2017
  บัตรราคาเต็ม บัตรราคาพิเศษ
บัตรแบบส่วนบุคคล 350 280
บัตรแบบหมู่คณะ 300 250
ค่าทำความสะอาดที่จอดรถ รถบัสและรถยนต์ 100 เหรียญ รถจักรยานยนต์ 20 เหรียญ
หมายเหตุ
 • บัตรแบบหมู่คณะ : จำกัดเฉพาะรถบัสที่มีจำนวนคนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป การเข้าชมแบบหมู่คณะกรุณานัดเวลาก่อนล่วงหน้า
 • บัตรราคาเต็ม : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมฯ ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี
 • บัตรราคาพิเศษ : ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีคู่มือคนพิการ สตรีตั้งครรภ์ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีและมีส่วนสูงสูงกว่า 100 ซม. ขึ้น
 • สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปีหรือมีส่วนสูงต่ำกว่า 100 ซม. ไม่เสียค่าโดยสาร แต่ต้องแสดงหลักฐานและต้องมีผู้ปกครองเป็นผู้พาขึ้นโดยสาร (ตามข้อกำหนดของสำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวัน : สัดส่วนของผู้ปกครองและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปีคือ 1:3 สำหรับเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จะต้องมีผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนดหรือเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยดูแลในสัดส่วน 1:1)
หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า
วันที่แก้ไข: 1 กันยายน 2017
*ราคาบัตรผ่านประตูในช่วงที่มีโปรโมชั่นจะแยกประกาศให้ทราบ โปรดติดตามข่าวโปรโมชั่น
  บัตรผู้ใหญ่ บัตรนักเรียน บัตรเด็ก บัตรพิเศษ
บัตรแบบส่วนบุคคล 900 800 700 450
บัตรแบบหมู่คณะ 800 700 600 450
ค่าทำความสะอาดที่จอดรถ รถบัสและรถยนต์ 100 เหรียญ รถจักรยานยนต์ 20 เหรียญ
หมายเหตุ
 • บัตรผู้ใหญ่: : ใช้สำหรับผู้ใหญ่ทั่วไป
 • บัตรนักเรียน : นักเรียนระดับสูงกว่ามัธยมฯ ต้น มัธยมฯ ปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อซื้อบัตร
 • บัตรเด็ก :สำหรับนักเรียนชั้นประถมฯ ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี (ที่ไม่มีหลักฐานมาแสดง มีส่วนสูงระหว่าง 120-150 ซม.)
 • บัตรกลุ่มพิเศษ :สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป สตรีตั้งครรภ์ ผู้ที่มีคู่มือคนพิการและผู้ดูแลบุคคลพิการ 1 คน และเด็กอายุ 3-6 ปี (ที่ไม่มีหลักฐานมาแสดง มีส่วนสูงระหว่าง 100-120 ซม.)
 • บัตรแบบหมู่คณะ :สำหรับหมู่คณะที่มีจำนวนคนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปและเดินทางมาโดยรถบัส (กรุณาโทรนัดเวลาก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน) จากตารางข้างต้น เงื่อนไขต่างกันจะซื้อบัตรเข้าชมแบบหมู่คณะได้ในราคาที่ต่างกัน
 • สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปีหรือมีความสูงต่ำกว่า 100 ซม. ไม่เสียค่าเข้า แต่ต้องแสดงหลักฐานและต้องมีผู้ปกครองเป็นผู้พาเข้า (ตามข้อกำหนดของสำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวัน : สัดส่วนของผู้ปกครองและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปีคือ 1:3 สำหรับเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จะต้องมีผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนดหรือเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยดูแลในสัดส่วน 1:1)
 • บัตรผ่านประตูทั้งหมดเป็นแบบซื้อบัตรครั้งเดียว เที่ยวชมได้ไม่อั้น ไม่รวมค่าอาหารและค่าใช้จ่ายบางส่วนตามที่ระบุไว้ สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ฟรี
 • ภายในหมู่บ้านไม่มีบริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรผ่านประตูรับชำระบัตรกั๋วลวี่ข่า (บัตรเครคิตของข้าราชการไต้หวัน)เท่านั้น
คำชี้แจงในการซื้อบัตร
 1. บัตรผ่านประตูหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่าเป็นแบบซื้อบัตรครั้งเดียว เที่ยวได้ไม่อั้น พร้อมแถมฟรีบัตรโดยสารกระเช้าลอยฟ้าทะเลสาบสุริยันจันทรา สำหรับใช้โดยสารในวันที่เข้าชม ในส่วนของบัตรโดยสารกระเช้าลอยฟ้านั้นเป็นส่วนที่แถมฟรีให้เป็นพิเศษ หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่าขอสงวนสิทธิ์ในการงดแถมบัตรโดยสารนั้น ในกรณีที่ตรงกับวันที่กระเช้าลอยฟ้าปิดทำการเพื่อซ่อมบำรุง จะไม่มีการชดเชยหรือจ่ายเงินคืนแต่อย่างใด
 2. เขตภูเขามักมีฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่าย เพื่อความปลอดภัย เครื่องเล่นบางส่วนอาจปิดให้บริการชั่วคราว กรุณาพิจารณาก่อนว่าจะเข้าชมหรือไม่ เมื่อบัตรผ่านประตูถูกใช้เพื่อเข้าชม (หรือโดยสาร) จะไม่มีการคืนเงินค่าบัตรไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และขออภัยไว้ ณ ที่นี้
 3. บัตรผ่านประตูทุกประเภทไม่มีการขายบัตรก่อนล่วงหน้า สามารถใช้ได้เฉพาะในวันที่ซื้อเท่านั้น ค่าบัตรผ่านประตูรับชำระด้วยเงินสดหรือบัตรกั๋วลวี่ข่า (บัตรเครคิตของข้าราชการไต้หวัน) เท่านั้น สำหรับเงินสด กรุณานับเงินให้ถูกต้องที่หน้าเคาน์เตอร์ขายบัตร หากออกจากเคาน์เตอร์ไปแล้วจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 4. สำหรับผู้ที่กลัวความสูง ไม่กล้าโดยสารกระเช้าลอยฟ้า กรุณาประเมินสภาพร่างกายของตนเอง หรือเข้าทางด้านประตูหน้าของหมู่บ้านฯ แทน
 5. สำหรับบุคคลพิการ หากต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เช่นการซื้อบัตรผ่านประตูเป็นต้น กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการ จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ท่าน
ระเบียบและข้อควรระวังในการโดยสาร
 1. พื้นของกระเช้าลอยฟ้าคริสตัล (สีเขียว) นั้นเป็นแบบกระจกใส ให้ความรู้สึกที่น่าตื่นเต้น ผู้โดยสารกรุณาเลือกเข้าแถวโดยสารกระเช้าลอยฟ้าด้วยตนเอง
 2. กระเช้าลอยฟ้าแบบธรรมดาจำกัดผู้โดยสารได้สูงสุดคันละ 8 คน กระเช้าลอยฟ้าคริสตัล จำกัดผู้โดยสารได้สูงสุดคันละ 6 คน
 3. ห้ามไม่ให้ผู้มีอาการเมาสุราหรือเมายาเสพติด ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือโรคกลัวความสูงโดยสารกระเช้าลอยฟ้า
 4. ระหว่างที่กระเช้าลอยฟ้ากำลังเคลื่อนที่อยู่นั้น ห้ามผู้โดยสารผลักดันกัน ยืนขึ้น เปิดประตูกระเช้าเองหรือนั่งพิงประตูกระเช้า ยื่นศีรษะหรือแขนออกนอกกระเช้า หรือทิ้งสิ่งของออกนอกกระเช้าหรือทำลายอุปกรณ์ต่างๆ ของกระเช้า
 5. เมื่อกระเช้าลอยฟ้าเคลื่อนตัวเข้าสถานี ผู้โดยสารทุกคนต้องลงจากกระเช้า ห้ามนั่งอยู่ในกระเช้าต่อ
 6. เขตพื้นที่บริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรามักมีฝนฟ้าคะนองตามฤดูกาล เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในกรณีที่อาจเกิดฟ้าผ่า จะปิดบริการเครื่องเล่นต่างๆ เป็นการชั่วคราว
 7. ห้ามนำรถจักรยาน สัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ใส่ไว้ในกรงหรือวัตถุอันตรายที่มีความแหลมคมขนาดใหญ่อื่นๆ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า (ยกเว้นสุนัขนำทางคนตาบอด)
 8. ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม เคี้ยวหมากฝรั่งหรือเคี้ยวหมากภายในกระเช้าลอยฟ้า
 9. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีหรือเด็กที่ซน ไม่อยู่นิ่ง จะต้องมีผู้ปกครองร่วมโดยสารด้วย
 10. กรุณาเอื้อเฟื้อให้บุคคลพิการได้โดยสารก่อน
 11. กรุณาดูรายละเอียดของระเบียบการโดยสารได้จาก "ระเบียบการขับเคลื่อนและขนส่งกระเช้าลอยฟ้าทะเลสาบสุริยันจันทรา"
 12. ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จะเปิดให้ดึงบัตรคิวเพื่อเข้าแถวและควบคุมจำนวนคน กรุณาเข้าแถวในเขตเข้าแถวที่จัดไว้ตามลำดับหมายเลขที่ได้รับ
 13. ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จะจัดให้โดยสารร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นจนครบตามจำนวนคนที่กำหนด ผู้โดยสารโปรดให้ความร่วมมือ
 14. เวลาปิดทำการของกระเช้าลอยฟ้าทะเลสาบสุริยันจันทรานั้นเร็วกว่าเวลาปิดทำการของหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า โปรดระวังดูเวลา เพื่อไม่พลาดการโดยสารกระเช้าลอยฟ้าเที่ยวสุดท้าย