01Features

Các tính năng

Tuyến đường từ trước Trung tâm Hoạt động Thanh niên Đàm Nhật Nguyệt – Đoàn Cứu Quốc đến lầu Quán Sơn, làng văn hóa Cửu Tộc, toàn bộ dài 1,877 km, chỉ thiết lập có 2 trạm. Trong quá trình đi cáp treo, có thể ngắm nhìn cảnh sắc Đàm Nhật Nguyệt nổi tiếng và lưu vực sông Phổ Lý, dẫn quý khách ngắm toàn bộ non xanh nước biếc của Đàm Nhật Nguyệt trong 7 phút.

02News

Tin nhắn

Tin tức最新消息

more